ELMI Ltd

ELMI Ltd

Компанія ELMI Ltd заснована в 1989 році в Ризі (Латвія) та спеціалізується на розробці та виробництві лабораторного обладнання для пробопідготовки: центрифуги, різні типи міксерів та мішалок, шейкери та водяні лазні.

Первинна обробка біоматеріалу включає термостатування, відділення сироватки за допомогою центрифугування, фарбування мазків крові для мікроскопії, дозування проб для проведення спеціальних аналізів та інше.

Хотя пробоподготовительный этап отдален от финального результата лабораторного исследования, они имеют принципиальное значение для успешной деятельности лаборатории какого-либо направления, поскольку в большой мере определяют этот успех, а при небрежном осуществлении или плохом оборудовании – неудачу.Хоча пробопідготовчий етап віддалений від фінального результату лабораторного дослідження, вони мають важливе значення для успішної діяльності лабораторії будь-якого напряму, оскільки великою мірою визначають цей успіх, а при недбалому здійсненні чи поганому обладнанні – невдачу.

Завдяки впровадженню нових технологій та якості, пробопідготовче обладнання під торговою маркою ELMI зуміло міцно утвердитись на ринку лабораторного обладнання країн Балтії та Росії. Асортимент продукції постійно оновлюється та відповідає найсучаснішим лабораторним методам.

Лабораторне обладнання Elmi – гарантія надійності та якості лабораторних робіт на пробопідготовчому етапі.