Спецпротеїни Glenbio

a
Назва Кат. № Метод R1 R2 Стандарт/Калібратор
a-1-ANTITRYPSIN AD109AT IMMUNOTURB 1 x 10 мл 1 x 50 мл
Виробник:
 
a-1-ANTITRYPSIN AD119AT IMMUNOTURB 5 x 10 мл 5 x 50 мл
Виробник:
 
A
Назва Кат. № Метод R1 R2 Стандарт/Калібратор
APO A1 AD619AA IMMUNOTURB 5 x 10 мл 5 x 50 мл
Виробник:
 
APO A1 AD609AA IMMUNOTURB 1 x 10 мл 1 x 50 мл
Виробник:
 
APO B AD819AB IMMUNOTURB 5 x 10 мл 5 x 50 мл
Виробник:
 
APO B AD809AB IMMUNOTURB 1 x 10 мл 1 x 50 мл
Виробник:
 
ASO AD408SO LATEX ENHANCED 1 x 10 мл 1 x 50 мл
Виробник:
 
ASO AD418SO LATEX ENHANCED 5 x 10 мл 5 x 50 мл
Виробник:
 
C
Назва Кат. № Метод R1 R2 Стандарт/Калібратор
C3 AD817C3 IMMUNOTURB 5 x 10 мл 5 x 50 мл
Виробник:
 
C3 AD807C3 IMMUNOTURB 1 x 10 мл 1 x 50 мл
Виробник:
 
C4 AD818C4 IMMUNOTURB 5 x 10 мл 5 x 50 мл
Виробник:
 
C4 AD808C4 IMMUNOTURB 1 x 10 мл 1 x 50 мл
Виробник:
 
CERULOPLASMIN AD2011CO IMMUNOTURB 1 x 10 мл 1 x 40 мл
Виробник:
 
CRP AD304CP IMMUNOTURB 1 x 10 мл 1 x 50 мл
Виробник:
 
CRP AD324CP IMMUNOTURB 5 x 10 мл 5 x 50 мл
Виробник:
 
CYSTATIN C AD1103CC LATEX ENHANCED 1 x 20 мл 1 x 100 мл
Виробник:
 
F
Назва Кат. № Метод R1 R2 Стандарт/Калібратор
FERRITIN AD512F LATEX ENHANCED 5 x 10 мл 5 x 30 мл
Виробник:
 
FERRITIN AD502F LATEX ENHANCED 1 x 10 мл 1 x 30 мл
Виробник:
 
H
Назва Кат. № Метод R1 R2 Стандарт/Калібратор
HAPTOGLOBIN AD118HG IMMUNOTURB 5 x 10 мл 5 x 50 мл
Виробник:
 
HAPTOGLOBIN AD108HG IMMUNOTURB 1 x 10 мл 1 x 50 мл
Виробник:
 
HsCRP AD344CP LATEX ENHANCED 1 x 10 мл 1 x 50 мл
Виробник:
 
I
Назва Кат. № Метод R1 R2 Стандарт/Калібратор
IgA AD616GA IMMUNOTURB 5 x 10 мл 5 x 50 мл
Виробник:
 
IgA AD606GA IMMUNOTURB 1 x 10 мл 1 x 50 мл
Виробник:
 
IgG AD617GG IMMUNOTURB 5 x 10 мл 5 x 50 мл
Виробник:
 
IgG AD607GG IMMUNOTURB 1 x 10 мл 1 x 50 мл
Виробник:
 
IgM AD608GM IMMUNOTURB 1 x 10 мл 1 x 50 мл
Виробник:
 
IgM AD618GM IMMUNOTURB 5 x 10 мл 5 x 50 мл
Виробник:
 
L
Назва Кат. № Метод R1 R2 Стандарт/Калібратор
Lp(a) AD409LP LATEX ENHANCED 1 x 10 мл 1 x 50 мл
Виробник:
 
Lp(a) AD419LP LATEX ENHANCED 5 x 10 мл 5 x 50 мл
Виробник:
 
M
Назва Кат. № Метод R1 R2 Стандарт/Калібратор
MICROALBUMIN AD501MA IMMUNOTURB 1 x 10 мл 1 x 50 мл
Виробник:
 
MICROALBUMIN AD521MA IMMUNOTURB 5 x 10 мл 5 x 50 мл
Виробник:
 
MICROALBUMIN AD531MA IMMUNOTURB 2 x 10 мл 2 x 50 мл
Виробник:
 
MYOGLOBIN AD117MY LATEX ENHANCED 1 x 10 мл 1 x 30 мл
Виробник:
 
P
Назва Кат. № Метод R1 R2 Стандарт/Калібратор
PREALBUMIN AD106PA IMMUNOTURB 1 x 10 мл 1 x 50 мл
Виробник:
 
PREALBUMIN AD116PA IMMUNOTURB 5 x 10 мл 5 x 50 мл
Виробник:
 
R
Назва Кат. № Метод R1 R2 Стандарт/Калібратор
RF AD528R LATEX ENHANCED 1 x 10 мл 1 x 50 мл
Виробник:
 
RF AD538R LATEX ENHANCED 5 x 10 мл 5 x 50 мл
Виробник:
 
T
Назва Кат. № Метод R1 R2 Стандарт/Калібратор
TRANSFERRIN AD305TR IMMUNOTURB 1 x 10 мл 1 x 50 мл
Виробник:
 
TRANSFERRIN AD325TR IMMUNOTURB 5 x 10 мл 5 x 50 мл
Виробник: